Sponsorskap


Young Ladies in Business finansieras av Linnéuniversitetet.

Young Ladies in Business går under Drivhuset Kalmar och är, precis som Drivhusets verksamhet, icke-vinstdrivande. Vi finansieras av Linnéuniversitetet och anordnar fysiska träffar för nätverkets medlemmar, där vi har föreläsningar och workshops kring företagande, socialt entreprenörskap, utveckling av affärsidéer och liknande. I den digitala delen av nätverket kan medlemmarna dela alltifrån sina företagshemsidor, idéer och skicka ut förfrågan om att träffas utöver de planerade träffarna. Det är både studenter, entreprenörer och anställda som är välkomna i nätverket. Young Ladies in Business söker även sponsorskap utöver den grundfinansiering vi har, då vi har en önskan om att kunna anordna ännu fler kvalitativa träffar för våra medlemmar. Vi anser att ett nätverk för unga kvinnor är väldigt viktigt och arbetar för att stärka unga kvinnors entreprenörskap på många sätt.

Om du skulle vilja bidra på något sätt får du gärna kontakta Linnea Calmius eller Tova Persson på linnea@youngladiesinbusiness.se eller tova@youngladiesinbusiness.se. Alla medel går direkt till våra medlemmar och vi tar tacksamt emot små som stora gåvor. Vill du vara med och uppmuntra unga kvinnor? Hör av dig!